Czas UTC i jego zastosowanie

Uniwersalny czas skoordynowany (ang. Universal Coordinated Time - UTC) to międzynarodowy standard, za pomocą którego świat reguluje zegarki i czas. Standard ten został wprowadzony w miejsce przestarzałego czasu uniwersalnego Greenwich (ang. Greenwich Mean Time - GMT). Czas uniwersalny Greenwich to średni czas słoneczny w Królewskim Obserwatorium Astronomicznym w Greenwich, w Londynie, liczony od północy. W przeszłości służył jako punkt odniesienia dla innych stref czasowych.

Sytuacja uległa zmianie w 1972 roku, gdy czas UTC zastąpił GMT. Nową skalę czasu wprowadzono, ponieważ GMT był nierówną skalą, co ma związek z codziennym ruchem obrotowym Ziemi. Nowa skala UTC opiera się na jednolitej atomowej skali czasu. Prostymi słowy, jest on bardziej przyjazny i wygodny dla użytku przez ludzi.

Jeśli chodzi o UTC, skrót ten nie ma dokładnego rozwinięcia. Początkowo skrót brzmiał CUT — od ang. Coordinated Universal Time (angielski akronim), a później zmieniono skrót na TUC - Temps Universel Coordonne (francuski akronim). Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ang. "International Telecommunication Union") zdecydował, że CUT i TUC wprowadzały dużo zamieszania i przyjął bardziej neutralny wariant, czyli UTC.

Czas UTC

Czas UTC jest wykorzystywany w różnych sferach życia:

  • We współczesnym lotnictwie oraz na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ang. International Space Station - ISS).
  • W komputerach w samochodach i pojazdach, które odpowiadają za monitorowanie stanu załogi.
  • W standardach ogólnoświatowej sieci i Internetu.
  • W prognozach pogody i pozycjonowaniu satelitów.

Skalę UTC wykorzystuje się do stabilnego i wygodnego pomiaru czasu. Ten standard czasu nie zależy od ruchu obrotowego Ziemi ani od Słońca. UTC reguluje 24 światowe strefy czasowe, a południk Greenwich (UTC 0) służy jako punkt odniesienia.

Skala UTC ma zarówno zalety, jak i wady. Te pierwsze znajdują się po prawej, natomiast te drugie - po lewej. Zatem, widać przesunięcie strefy czasowej od UTC. Na przykład, Moskwa znajduje się w strefie czasowej UTC + 3 a Nowy Jork w UTC -5.

Szczególną cechą uniwersalnego czasu skoordynowanego jest to, że nie zmienia się wraz ze zmianą pór roku. Z tego powodu, jeśli cały kraj zmienia czas zimą i latem, nie zmienia to przesunięcia strefy czasowej od UTC.