Czym jest czas standardowy?

Czas standardowy to czas w każdej osobnej strefie czasowej. Innymi słowy, to system według którego czas pozostaje ten sam w tej samej strefie czasowej i ma przesunięcie o jedną godzinę na granicy z sąsiednią strefą. Jednakże, na niektórych obszarach przesunięcie wynosi 30 minut. Na ogół jest to czas lokalny w kraju lub regionie. Określa się go także jako czas administracyjny lub urzędowy.

Termin "czas standardowy" jest powszechnie wykorzystywany. Wprowadzenie kolei sprawiło, że czas standardowy stał się pożądany w 19 wieku. Czas lokalny zmienia się wraz ze zmianą długości geograficznej, więc każda stacja funkcjonowała według swojego czasu lokalnego. Ludzie byli zmuszeni do przestawiania zegarków podczas podróży pociągiem ze wschodu na zachód. Czas standardowy wprowadzono, aby rozwiązać ten problem.

Społeczność międzynarodowa podjęła decyzję o podzieleniu Ziemi na 24 strefy czasowe. Strefy czasowe są liczone od zachodu na wschód. Są ponumerowane od 0 do 23. Każda strefa czasowa ma szerokość 15 stopni (to przybliżona wartość z małym marginesem błędu). Początkową strefę czasową stanowi południk zerowy w Greenwich (0° długości geograficznej). Południk 180 stopni stanowi Międzynarodową Zmianę Daty.

czas standardowy

Strefa zerowa jest nazywana strefą zachodnioeuropejską, pierwsza - środkowoeuropejską, druga - wschodnioeuropejską.

W 2011 roku ludzie w Rosji przestali korzystać z czasu standardowego. Czas standardowy zastąpiono czasem lokalnym. Czas dekretowy wprowadzono w systemie czasu Związku Radzieckiego w 1930 roku, aby lepiej wykorzystywać godziny, gdy światło dzienne jest dostępne. Wszystkie zegary w Związku Radzieckim zostały przesunięte o godzinę do przodu. Ludzie zaczęli wykorzystywać czas drugiej strefy czasowej.

W 2014 roku Rosja przeszła na czas zimowy, który obowiązuje przez cały rok. W tym przypadku, moskiewski czas lokalny wskazuje jedną godzinę do przodu w stosunku do drugiej strefy czasowej.