Co powinieneś wiedzieć na temat czasu zimowego w Rosji w 2020 roku?

Jeszcze do niedawna w Rosji przesuwano czas wraz ze zmianą pór roku: z zimowego na letni i vice versa. W 2011 roku rząd wycofał jednak dwukrotną zmianę czasu w ciągu roku. Z początku ustanowiono czas letni we wszystkich regionach kraju. W 2014 roku Rosja przeszła na czas zimowy. Po tej zmianie wstrzymano całkowicie inicjatywę sezonowej zmiany czasu.

Specjaliści nauk medycznych byli wówczas przekonani, że tego rodzaju gwałtowne zmiany czasu w marcu i październiku wiążą się nieuchronnie z chorobami depresyjnymi i są szkodliwe dla fizycznego oraz psychicznego zdrowia mieszkańców kraju. Był to jeden z głównym powodów wycofania zmiany czasu w okresie zimowym.

Pomimo tego, deputowani Dumy od czasu do czasu proponują wznowienie inicjatywy stosowania czasu zimowego i letniego.

czasu zimowego

Przejście na czas zimowy w 2020 roku

Jeśli chodzi o rok 2020, to nie wprowadzono żadnych modyfikacji w omawianym zakresie w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej. Rosjanie nadal nie będą zmieniać czasu na zimowy ani letni. Choć niektórzy sądzą, że wiąże się to z gorszym wykorzystaniem światła dziennego w ciągu doby, zmiana ta utrudniałaby także wstawanie o poranku jeszcze przed nastaniem świtu.

Eksperci są przekonani, że życie według czasu zimowego nie narusza biorytmu organizmu ludzkiego. Ogranicza ono również ryzyko nasilenia przewlekłych schorzeń i stanów depresyjnych.