Synchronizacja czasu w systemie Windows 10 za pomocą TimeServer

Aby pomyślnie rozwiązywać zadania które wymagające bardzo dokładnej punktualności, należy zsynchronizować czas systemowy na komputerze z czasem punktu globu, w którym fizycznie zlokalizowany jest serwer zdalny. Zobaczmy dlaczego go potrzebujemy, a także udzielimy instrukcji jak skonfigurować funkcję synchronizacji zegara w systemie Windows 10.

Dokładny czas na komputerze

Podstawowym zadaniem każdego nowoczesnego urządzenia bez różnicy w smartfonie lub komputerze jest obliczanie czasu. Bez tej podstawowej funkcji komputer i tak nie będzie w stanie wykonać żadnego zadania. Komponenty sprzętowe i programowe urządzeń są oparte na liczeniu czasu, a dopiero potem na wykonaniu przypisanego im zadania.

Czas lokalny na komputerze jest wymagany tylko dla użytkownika. Nawet jeśli czas jest zły, komputer wykona większość wymaganych zadań. Jednak po zalogowaniu się do sieci można napotkać problem odmowy dostępu do dowolnego zasobu sieciowego. Większość wyszukiwarek i sieci społecznościowych ze specjalistycznymi usługami sieciowymi może zablokować komputer, jeśli jego czas systemowy nie odpowiada czasowi w regionie, w którym jest fizycznie zlokalizowany.

Dlatego dokładny czas jest potrzebny nie tylko dla komputera, ale także dla jego użytkownika. W przeciwnym razie bez niego użytkownik nie będzie mógł wykonywać wielu zadań związanych z pracą w Internecie.

Automatyczna synchronizacja czasu NTP

Każdy system operacyjny zainstalowany na komputerze lub telefonie ma wbudowaną funkcję synchronizacji zegara. Ta funkcja wykonuje bardzo proste zadanie. Wysyła zapytanie do serwera synchronizacji czasu, a następnie konfiguruje zegar systemowy zgodnie z otrzymaną odpowiedzią.

Do przesyłania niezbędnych danych system operacyjny wykorzystuje specjalny protokół sieciowy NTP - "Network Time Protocol" lub "Network Time Protocol". Ten protokół liczy długość opóźnienia między wysłaniem żądania do serwera i otrzymaniem z niego odpowiedzi. Ze względu na tę zasadę działania NTP, nawet przy niskiej prędkości Internetu, komputer użytkownika zostanie ustawiony dokładny czas z błędem nie więcej niż 10 milisekund (1/100 sekundy).

Co to jest serwer synchronizacji czasu?

Serwer synchronizacji czasu (lub serwer czasu, serwer NTP) jest serwer, zadaniem którego jest generowanie i wysyłanie pakietu danych, który zawiera informacje o bieżącym czasie w regionie, w którym fizycznie znajduje się computer.

Wy możeszcie zapytać: "Gdzie serwer NTP dostaje dane o czasie w tym lub innym miejscu na świecie?" To bardzo proste. Serwer NTP otrzymuje niezbędne dane z usług publicznych z dokładnego czasu lub z innych źródeł. Inne źródła są porównywane w czasie z aktualnymi "standardami czasowymi" - złożonymi kompleksami składającymi się z wielu systemów technicznych i urządzeń mierzących czas.

Synchronizacja czasu za pomocą TimeServer

Istnieje wiele darmowych serwerów NTP. Jednym z najpopularniejszych w Rosji i wielu innych krajach świata jest serwer o dokładnym czasie TimeServer. Główne zalety tego serwera:

  • Możliwość synchronizacji z czasem dowolnego kraju i miasta.
  • Minimalna możliwa niedokładność (serwer synchronizuje czas ze standardem czasu atomowego).
  • Wysoka prędkość przetwarzania danych niezależnie od liczby komputerów podłączonych do serwera.

Konfiguracja synchronizacji czasu z serwerem TimeServer w systemie Windows 10.

Konfiguracja synchronizacji czasu z serwerem TimeServer w systemie Windows 10.


Krok 1

Krok 1

Otwórzcie menu "Start" i kliknicie ikonę w postaci sprzętu.


Krok 2

Krok 2

W otwartym oknie "Ustawienia systemu Windows" wybierzcie sekcję "Czas i język".


Krok 3

Krok 3

W otwartym oknie "Ustawienia systemu Windows" wybierzcie sekcję "Czas i język".


Krok 4

Krok 4

W prawej części okna znajdzcie podsekcję "Ustawianie daty i czasu" i otwórzcie tę podsekcję.


Krok 5

Krok 5

W oknie "Data i czas" otwórz zakładkę "Czas w Internecie".


Krok 6

Krok 6

Kliknicie przycisk "Zmienić ustawienia...".


Krok 7

Krok 7

Wykonajcie kolejno następujące czynności: zaznaczcie pole "Synchronizować z serwerem czasu w Internecie", potym w polu "Serwer" wpiszcie adres X (bez "www" i innych elementów) i kliknicie przycisk "Aktualizować teraz".

Jeśli wszystko będzie w porządku pojawi się komunikat o pomyślnej synchronizacji czasu z serwerem timeserver.ru.