Co powinieneś wiedzieć na temat czasu letniego w Rosji w 2020 roku?

W 1874 roku ustanowiono standard czasu letniego (oznaczany angielskim skrótem DST), którego celem było efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego. Zwolennicy czasu letniego twierdzą, że pozwala on ograniczyć zużycie energii, bowiem zmiana na czas letni ułatwia racjonalne wykorzystanie światła dziennego.

Przeciwnicy tej idei są natomiast przekonani, że zmiana z czasu letniego na zimowy i vice versa wpływa negatywnie na biorytm organizmu ludzkiego i ma szkodliwy wpływ dla zdrowia. Terapeuci z dziedziny snu wierzą, że zakłócenie „naturalnego zegara” wpływa na pogorszenie objawów przewlekłych chorób. Ma to bowiem związek z naruszeniem rytmu snu, osłabieniem koncentracji, spadkiem aktywności umysłowej i wzrostem liczby wypadków samochodowych na drogach.

czasu letniego w Rosji

Czas letni w Rosji w 2020 roku

Wiele krajów europejskich nadal stosuje czas zimowy i letni. Praktyka ta była niegdyś stosowana również w Rosji. Od wielu lat mieszkańcy Rosji żyją jednak w rytmie naturalnego dla kraju czasu „zimowego”.

Jakiś czas temu w Rosji przeprowadzono ankietę. Respondentom postawiono następujące pytanie: „Czy chcesz, aby wprowadzono na nowo zmianę czasu, tak jak miało to miejsce 10 lat temu?”. Zgodnie z wynikiem ankiety, 66% uczestników sprzeciwiało się jakimkolwiek zmianom, uznając obecną sytuację za satysfakcjonującą. Rząd Federacji Rosyjskiej podziela opinię ankietowanych.

Z drugiej strony, grupa deputowanych rosyjskiej Dumy zaproponowała inicjatywę ponownego wprowadzenia zmiany czasu w wybranych regionach, tj. Na Syberii i na dalekim wschodzie kraju. Inicjatywa ta została odrzucona, co oznacza, że w 2020 roku w Rosji nie zostanie wprowadzony czas letni.