Co oznaczają skróty PM i AM?

Jeśli nie byłeś nigdy w Ameryce, możesz mieć trudności z określeniem dokładnego czasu z powodu nagminnie występujących tajemniczych skrótów: AM i PM. Wynikają one z faktu, iż w Stanach Zjednoczonych stosuje się zegar 12-godzinny w miejsce rozpowszechnionego w Rosji zegara 24-godzinnego.

W związku z tym 24-godzinna doba dzielona jest na dwie części: od 12 (północ) do 12 (południe) i od 12 (południe) do 12 (północ). Aby uniknąć niejasności, stosuje się skróty AM i PM, które oznaczają:

  • AM — Ante Meridiem. Tę łacińską frazę tłumaczy się jako „przed południem”.
  • PM — Post Meridiem. Tę łacińską frazę tłumaczy się jako „po południu”.
AM i PM

W efekcie skrót AM oznacza czas pomiędzy 00:00 a 12:00, zaś PM - pomiędzy 12:00 a 00:00. Przykłady: 1 a.m. oznacza pierwszą w nocy, a 1 p.m. pierwszą po południu.

Jednakże, 12 a.m. nie zawsze oznacza południe, a co za tym idzie, 12 p.m. nie zawsze wskazuje północ. Wiele oficjalnych amerykańskich wytycznych sugeruje, że północ najlepiej jest oznaczać w formacie 11:59 p.m., aby zaakcentować, że chodzi o zakończenie doby. W ten sam sposób zaleca się wyznaczanie początku nowej doby w formacie 12:01 a.m. Zalecenia te stosuje się przy organizacji logistycznej i w transakcjach prawnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W piśmie skróty AM i PM określa się na kilka różnych sposobów: przy użyciu kropek między znakami: a.m. i p.m.; bez kropek, pisząc z małej litery: am i pm; bez kropek, przy użyciu wielkich liter: AM i PM. Wszystkie trzy warianty skrótów uznawane są za poprawne.