ISO 8601 Format zapisu daty i godziny oraz jego użycie

ISO 8601 jest międzynarodową normą, która została wydana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (International Organization for Standardization, ISO). Pierwszą wersję normy opublikowano w 1988 roku. Połączyła ona i zastąpiła niektóre przedawnione normy ISO, które były stosowane w zakresie przedstawiania godziny i daty.

ISO 8601 opisuje formaty zapisu godziny i daty. Norma jest szczególnie przydatna podczas przemieszczania się między krajami. ISO 8601 przedstawia jednoznacznie reprezentację czasu. Na przykład, każdą datę można przedstawić na różne sposoby: 20.02.20 lub 20 luty 2020 roku. Może to stanowić problem biznesowy - szczególnie w tych sferach, które dotyczą organizacji spotkań biznesowych lub łańcuchów dostaw.

Norma ISO 8601 prezentuje następujący format do stosowania w kontaktach miedzynarodowych: RRRR-MM-DD. W tym przypadku, dowolna data, na przykład 20 luty 2020 roku będzie przedstawiony jako: 2020-02-20. Najpierw zapisujemy rok, następnie miesiąc, a na koniec - dzień.

ISO 8601

Pełna wersja normy ISO 8601 zawiera następującą informację:

  • Data.
  • Lokalny czas dostosowany dla czasu UTC.
  • Czas UTC.
  • Pora dnia.
  • Regularne odstępy czasu.
  • Data i godzina.

Normę ISO 8601 wykorzystuje się w programowaniu, na przykład podczas pisania kodu w języku PHP. Jest ona potrzebna, aby czas w programie, aplikacji i na stronie internetowej był przedstawiony w międzynarodowym standardzie. Jest to szczególnie przydatne w przypadku międzynarodowych projektów.

ISO 8601 posiada inny wariant, tj. ggmm. Jest to maska formatu czasu. Czas można zapisać w postaci 1536. Na stronie internetowej lub w interfejsie programu czas można wyświetlić w następujący sposób: godzina 15 36 minut.

Ten zapis można uzupełnić o sekundy. Aby to zrobić, godzina powinna zostać przedstawiona w formacie ggmmss, gdzie ss oznacza sekundy. Są one przedstawione w formacie dwucyfrowym - 153622. Oznacza, że zegar wskazuje godzinę 15 36 minut 22 sekundy.