Co powinieneś wiedzieć o zegarze 12- i 24-godzinnym?

Zegar 12-godzinny jest konwencją czasową, w której 24 godziny doby są podzielone na dwa okresy - północ i południe. Po łacinie, oznacza się je jako a.m. i p.m. Pierwszy skrót oznacza "ante meridiem" - co tłumaczy się "przed południem", natomiast drugi oznacza "post meridiem" - co tłumaczy się "po południu".

12-godziny zegar wykorzystuje się w następujących krajach: Kanada (za wyjątkiem Quebecu), Australia, USA, Nowa Zelandia i Filipiny. 12-godzinny zegar jest wykorzystywany także w Wielkiej Brytanii (razem z 24-godzinnym zegarem), a także w Brazylii, Grecji, Albanii i Francji.

Jeśli chodzi o inne kraje świata, wykorzystuje się w nich 24-godzinny zegar. Pomimo tego, w nieformalnych rozmowach ludzie mogą nadal stosować 12-godzinny zegar, na przykład, mogą napisać lub powiedzieć, że jest 10. wieczorem zamiast mówienia, że jest 22.

12- i 24-godzinnym

Oprócz tego, format ten wymaga użycia zer na początku zapisu w minut i sekund, oraz w niektórych przypadkach godzin. Ludzie zaczęli wykorzystywać tą skalę czasową stosunkowo niedawno - zaledwie kilka wieków temu. Pojawiła się ona razem z wprowadzeniem metrycznego systemu pomiarowego. Niektórzy sugerują nawet, że 24-godzinny zegar wprowadzono tylko po to, aby wkurzyć Anglosasów.

Jedną z zalet 24-godzinnego zegara w porównaniu do zegara 12-godzinnego jest to, że ten drugi przyczynia się do powstania błędów językowych i nieporozumień. Oznaczenia a.m. i p.m. mogą być nieco mylące.

W dokumentach prawnych i umowach komercyjnych, czas jest zapisywany jako 11:59 p.m. - północ, oraz 12:01 a.m. - początek kolejnego dnia.